Айраг суманд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулалтанд урьж байна
1 жил, 3 сар өмнө

Айраг сумын Засаг даргын 2017 оны а/146 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 12-р сарын 22-ны өдөр зохион байгуулна Үүнд:
  • Айраг сумын 4-р багийн нутаг дэвсгэр Бор толгойн урд байршилтайНарны цахилгаан зориулалтаар 40 га газар төслийн 160000,0 мянган төгрөг

Төслийг 2017 оны 12-р сарын 22-ны өдрийн 09 цагаас эхлэн 2017 оны 12-р сарын 22 -ны 12.00 минут хүртэл Айраг сумынЗасаг даргын тамгын газарт хүлээн авна.

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд зөвхөн төслийн баримт бичиг авсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага оролцох эрхтэй ба төслийн бичиг баримтад дараах зүйлүүд тусгагдсан.

  • Барилгын ажил эхлэх, дуусах хугацаа
  • Барилга байгууламжийн архитектур, төлөвлөлтийн шаардлага
  • Барилга, байгууламжийн ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилтод тавигдах шаардлага
  • Тухайн газрын онцлог, шинж чанараас шалтгаалсан нэмэлт шаардлага
  • Бусад

Төслийг хүлээн авах газрын хаяг, харилцах утасны дугаар:

ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Утас: 88269625