Замын-Үүд суманд газрын дуудлага худалдаанд урьж байна
Замын-Үүд суманд газрын дуудлага худалдаанд урьж байна
01 12-Р Сар, 2017

Замын-Үүд сумын Засаг даргын 2017 оны а/329 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдааг зарлаж байна. Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа Замын-Үүд сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 12-р сарын 11-ний өдөр 15.00 цагт ...

​Алтанширээ суманд газар эзэмшүүлэх худалдаанд урьж байна.
​Алтанширээ суманд газар эзэмшүүлэх худалдаанд урьж байна.
01 12-Р Сар, 2017

Алтанширээ сумын Засаг даргын 2017 оны А/121 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх, эрхийн дуудлага худалдааг зарлаж байна. Газар эзэмшүүлэх дахин дуудлага худалдаа Алтанширээ сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 12-р сарын 13-ны өдөр 10.00 цагт ...