​Хөвсгөл суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаанд урьж байна
​Хөвсгөл суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаанд урьж байна
13 10-Р Сар, 2017

Хөвсгөл сумын Засаг даргын 2017 оны а/111 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдааг зарлаж байна. Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа Хөвсгөл сумын Засаг даргын тамгын газарт 2017 оны 11-р сарын 13-ны өдөр 10.00 цагт ...

​Замын-Үүдэд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаанд урьж байна
​Замын-Үүдэд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаанд урьж байна
13 10-Р Сар, 2017

Замын-Үүд сумын Засаг даргын 2017 оны а/284 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдааг зарлаж байна. Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа Замын-Үүд сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 11-р сарын 09-ний өдөр 15.00 цагт ...