​ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ
2 жил, 2 сар өмнө


Дорноговь аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлийн захиалгаар аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөөцөөс нөхөх захиалгын дагуу Төрийн албаны зөвлөлөөс нийтэд зарласан байна.
Иймд төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 212 тоот өрөөнд 2016 оны 12 дугаар сарын 05-15-ны өдрүүдэд 09.00-18.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://103.11.193.90/test/web/resadvert.php линкээс үзнэ үү.

Эх сурвалж: Дорноговь аймгийн ЗДТГ