Айраг сумын төвийн байгууллагуудыг нэгдсэн халаалт, цэвэр,  бохир усны шугамд холбох ажлын үнийн санал авах урилга
Айраг сумын төвийн байгууллагуудыг нэгдсэн халаалт, цэвэр, бохир усны шугамд холбох ажлын үнийн санал авах урилга
07 6-Р Сар, 2017

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА Тендер шалгаруулалтын нэр: Айраг сумын төвийн байгууллагуудыг нэгдсэн халаалт, цэвэр, бохир усны шугамд холбох ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОНХО-НТШ -07/2017 Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Айраг сумын төвийн байгууллагуудыг нэгдсэн ...

Айраг сумын төвийн байгууллагуудыг нэгдсэн халаалт, цэвэр, бохир усны шугамд холбох ажлын тендер зарлагдлаа
Айраг сумын төвийн байгууллагуудыг нэгдсэн халаалт, цэвэр, бохир усны шугамд холбох ажлын тендер зарлагдлаа
07 6-Р Сар, 2017

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Тендер шалгаруулалтын нэр: Айраг сумын төвийн байгууллагуудыг нэгдсэн халаалт, цэвэр, бохир усны шугамд холбох ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОНХО-НТШ -07/2017 Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Айраг сумын төвийн байгууллагуудыг нэгдсэн халаалт, цэвэр, ...