​2-р багийн нутаг дэвсгэрт Хамарын хийдийн 3 замын уулзварын баруун талд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаанд урьж байна
1 жил, 8 сар өмнө


Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/435 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг зарлаж байна. Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын байранд 2017 оны 07-р сарын 17 -ны өдөр 15 цагт нээлттэй явагдана.

Нэгж талбарын байршил

Газрын хэмжээ, га

Зориулалт

Эзэмшүүлэх, ашиглуулах хугацаа

Дуудлага худалдааны анхны үнэ, мян.төг

Дэнчин хэмжээ, /мян.төг/

2017.07.17

1

2-р багийн нутаг дэвсгэрт Хамарын хийдийн 3 замын уулзварын баруун талд

1,3154

Худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор

15

36831.2

3683.12

Нийт

Дуудлага худалдааг Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “ Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх , ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын дагуу явуулах ба ялагчтай нь дээрх журам болон Монгол Улсын “Газрын тухай” хуулийн дагуу гэрээ байгуулна.

Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг дуудлага худалдаа явагдахаас 3 хоногийн өмнөөc эхлэн аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар дээр битүүмжилсэн хайрцгаар хүлээн авах ба бүртгэлийн хайрцгийг дуудлага худалдаа явагдахаас 30 минутын өмнө хаана.

Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 • Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт / ГХБХБГазраас авна/
 • Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Дэнчин төлсөн баримт; / Дэнчингийн 10%-г Төрийн сан банкны 100060000961 тоот дансанд тушаана/
 • Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
 • Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл.
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг-Төрийн банк 281500318051 тоот дансанд тушаана.
 • Шатахуун станцын тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-ыг бүртгэнэ
 • Дуудлага худалдаанд иргэд, олон нийт ажиглагчаар оролцож болно.

Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.dornogovi.gazar.gov.mn, www.mle.mnгэсэн сайт, 99825191, 70523988 утсаар болон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт ирж лавлана уу.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

Сайншанд сумын Засаг даргын 2017 оны а/435 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 07-р сарын 31-ны өдөр зохион байгуулна Үүнд:

 • Сайншанд сумын 4-р багийн нутаг дэвсгэрт Хурь говь зочид буудлын хойд талд газны шатахуун түгээх станцын зориулалтаар 0.2 га газар төслийн 85000.0 мянган төгрөг

Төслийг 2017 оны 07-р сарын 26-ны өдрийн 09 цагаас эхлэн 2017 оны 07-р сарын 31-ны 12.00 минут хүртэл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт хүлээн авна.

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд зөвхөн төслийн баримт бичиг авсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага оролцох эрхтэй ба төслийн бичиг баримтад дараах зүйлүүд тусгагдсан.

 • Барилгын ажил эхлэх, дуусах хугацаа
 • Барилга байгууламжийн архитектур, төлөвлөлтийн шаардлага
 • Барилга, байгууламжийн ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилтод тавигдах шаардлага
 • Тухайн газрын онцлог, шинж чанараас шалтгаалсан нэмэлт шаардлага
 • Бусад

Төслийг хүлээн авах газрын хаяг, харилцах утасны дугаар:

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Утас: 99825191, 70523988